top of page

Planteikingar

Merk: Seljar tek atterhald om rett til endringar av form og utføring såframt den generelle standarden ikkje vert forringa. Detaljprosjekteringar kan medføre endringar, herunder endringer av BRA-mål og framføring av tekniske sjakter for ventilasjonsanlegg, elektriske føringar, innbygging av avløp samt mindre endringar/ tilpasningar av fasade. Innkassingar vil ha varierande storleik avhengig av bustadtype og etasjeplan.

 

Teikningar og bilete i prospektet er kun illustrasjonar og kan avvike noko i forhold til plan- og fasadeteikningar som vert endeleg leveranse. 3D-illustrasjonar som vist i prospektet kan vise forhold som avviker frå leveransen.

 

Parkeringsgarasje

parkeringskjeller.png

I underetasjen er det parkeringskjellar med innkøyring frå den nordlege sida av bygget. Kvar leilegheit får tileigna éin parkeringsplass, og det vert 4 gjesteparkeringsplassar.

Kvar leiligheit har også sin eigen sportsbod/utstyrsbod i parkeringskjellaren.

Underetasjen har også sykkelparkeing og inngang for heis og trappeoppgang.

1. Etasje

1_etg.png

I 1. etasje er det felles inngangsparti med sosial sone og tilkomst til heis og trapperom. Det blir lagt opp til komfortable sittegrupper og ein enkel kjøkkeninnredning i sosial sone. Postkassestativ montert på vegg ved inngangsparti.

Leilighet A1

BRA: 102,7

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

Leilighet B1

BRA: 79,2

Soverom: 2

Bad: 1

Leilighet C1

BRA: 83,1

Soverom: 2

Bad: 1

Leilighet D1

BRA: 109,3

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

2. Etasje

2_etg.png

2. etasje har felles treningsrom på omlag 41 m2. Her vil det vera plass til ulike typar treningsapparat etter bubuarane sine ynskjer.

Leilighet A2

BRA: 102,7

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

Leilighet B2

BRA: 79,2

Soverom: 2

Bad: 1

Leilighet C2

BRA: 83,3

Soverom: 2

Bad: 1

Leilighet D2

BRA: 109,3

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

3. Etasje

3_etg.png

3. etasje har ein felles gjesteleilegheit som kan disponerast av bebuarar til bevertning av gjester. Leilegheit D-3 har ein ekstra terrasse med direkte utgang frå kjøkken og soverom

Leilighet A3

BRA: 102,7

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

Leilighet B3 [SOLGT]

BRA: 79,2

Soverom: 2

Bad: 1

Leilighet C3

BRA: 83,1

Soverom: 2

Bad: 1

Leilighet D3 [SOLGT]

BRA: 109,3

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

4. Etasje

4_etg.png

4. etasje rommar to romslege og eksklusive toppleilegheiter med ekstra store terrrassar og opphaldsrom. Leilegheitene har utsikt i alle retningar og får store vindusflater med panoramautsikt mot fjorden.

Leilighet A4

BRA: 139,2

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

Leilighet B4

BRA: 147,8

Soverom: 3

Bad: 2

Vaskerom: 1

bottom of page